Шевченківський район м. Львова ДНЗ № 154
 
.

Навчальний процес

 

Принципи роботи “Лицем до дитини”

 

 

1. Світ дитини ділиться за темами та формулами спілкування

 –   Дитина дошкільного віку не сприймає світ через призму абстрактних

предметів, наприклад, математика, українська мова і т.п.

 

 

                                                    

 –   Вона бачить світ через призму різних тем, які її ціікавлять та приваблюють, наприклад, яблука, вода, пісок і т. п.

 

 

                                                                   

  –   Дитина знає,що декотрими справами вона займається на самоті,

з іншими дітьми-однолітками, старшими, молодшими.

 

 

                                                  

  –   Ці поняття, якими думає дитина, повинні віддзеркалюватись в офіційному розподілі дня. План пишеться для дитини, а не для керівництва.

 

 

                                             

2. Дитина вчиться коли спілкується

 –    Дитина вчиться, коли вона говорить сама до себе вголос та

розмовляє з іншими дітьми.

 

 

                                                    

 –   Такий процес навчання діє при постійному русі – діти встають,

міняють позицію тіла, переходять з місця на місце, жестикулюють руками і т.п.

  

 

                      

 –   Коли дитина задіяна цілим тілом, тоді вона фізично менше втомлюється.

 

 

                                                                     

   Дитина має можливість змінити позицію, відпочити, якщо це їй потрібно.

 

 

 

3.  Нас оточують постійні зміни

 –  Кожна зміна – це спроба розв'язати проблему. З кожною зміною приходять нові проблеми, які треба розв'язати.

 

 

   

 –   Для деяких людей кожна зміна – це спроба дестабілізувати оточення

та привести хаос.

 –   Друге відношення до змін – це те, що зміна не відводить нас від

удосконаленого стану, а навпаки призводить до нього.

 – “ Лицем до дитини ” відкидає такі відношення до зміни.

 –  Натомість вважається, що постійна зміна – це пряма дійсність. Саме в тій дійсності мусимо ми жити.

 

4. У сучасному світі грамотність складається з сукупності знань”.

 

 

        Грамотній людині, яка хоче стати повноцінним учасником демократичного процесу, потрібно розвинути чотири основні вміння.

 

 

 

        Перше – це вміння усно висловлювати свої думки, побажання, потреби.

 

 

                                                         

        Друге – це вміння читати й писати, себто вміти відтворити букви, слова, речення.

  

 

        Третє – це вміння розібратися в різних точках зору, які часто протиставляються одна одній.

 

 

 

        Четверте – це вміння зібрати й відібрати потрібну інформацію.

 

  

 

5. Батьки беруть активну участь у діях садочка.

        Батьки безпосередні учасники навчально-виховного процесу.