Шевченківський район м. Львова ДНЗ № 154
 
.

Методична робота

 

  

                                    Люди разом можуть здійснити те, що не в змозі зробити самотужки. Єднання умів і рук, концентрація їхніх сил може стати майже всемогутнім.

                                                                                                Д. Уебстер        

                                                                                                                                                 

Методичний кабінет в нашому садку – це живий організм, що живе, функціонує, розвивається, змінюється, оновлюється, поповнюється... Всі матеріали кабінету – це не музейні експонати, а об'єкти постійного користування, які мають своє місце і конкретне призначення.

 Методичний кабінет розміщений у кімнаті, що має естетичний вигляд, надихає на плідну творчу працю. Невід'ємним атрибутом оформлення кабінету є методичний вісник для педагогів, що розміщений в зручному місці.

 Важливою складовою кабінету є методичні матеріали, розміщені в шафах за принципами: системності, послідовності, зворотного зв'язку.

 З метою полегшення роботи педагогів з тематичного планування навчально-пізнавального процесу, знаходження потрібної довідникової літератури наочного, демонстраційного матеріалу оформлена тематична картотека. В ній чітко розмежовані конкретні теми. Оформлена тематична картотека у формі карточок досить зручна у користуванні.

 Весь матеріал розміщений в шафах.

 Враховуючи, що ключовим моментом в модернізації дошкільної освіти  на сучасному етапі, є рівень професійної компетентності педагога, то методична робота в нашому дошкільному закладі спрямована на саморозвиток, самоосвіту, професійне вдосконалення педагогів.

  Основними завданнями методичної роботи в нашому ДНЗ є:

 вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;

збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання;

постійне вдосконалення навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці;

створення такого освітнього простору, де в повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.

Форми організації методичної роботи в дошкільному закладі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від:

            педагогічної культури та активності вихователя;

                конкретних завдань самоосвіти над якими педагог працює;

            морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

            якості аналізу результатів моніторингу діяльності педагогів;

                інноваційної відкритості;

            особливостей організації освітнього процесу з дітьми.

У нашому дошкільному закладі ми проводимо форми роботи, які можна представити у вигляді трьох взаємопов'язаних груп:

     масові або колективні форми організації методичної роботи (педагогічні ради, педагогічні читання, семінари, семінари-практикуми, конференції, виставки тощо) покликані сприяти формуванню єдиної педагогічної позиції та підходів до важливих педагогічних проблем;

    групові форми організації роботи (школи молодого вихователя, наставництво, творча група, консультації, ініціативні групи, ділові ігри тощо) об'єднують педагогів за інтересами, однією мікропроблемою чи окремим напрямом. Вони максимально враховують потреби, інтереси, компетентність і рівень фахової підготовки з проблем дошкільного виховання;                                                                       

   індивідуальні форми організації (самоосвіта, співбесіди, стажування, анкетування тощо) спрямовані на методичне самовдосконалення і відіграють важливу роль у підвищенні культурно-професійного рівня вихователя.

 Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

 Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає: виявлення і розвиток художньо-творчих здібностей та нахилів дитини;

набуття нею соціального досвіду через мовленнєву компетентність; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я; бажання усвідомлювати себе як особистість.

 У нашому дошкільному закладі щомісяця проходять семінари-зустрічі творчої групи вихователів м. Львова особистісно-орієнтованого навчання та виховання за принципами роботи «Лицем до дитини».

 На базі нашого дошкільного закладу проходять педагогічну практику студенти Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наш садок – це дім, у якому на всіх дітей чекають не лише друзі, вихователі, а й веселі ігри, забави, цікаві екскурсії та чарівний світ казки. У нас діти вчаться гратися спільними іграшками, радіти кожному дню, зустрічати одне одного привітно, жити у злагоді, добрі.