Шевченківський район м. Львова ДНЗ № 154
 
.

Виховна робота

 

 

 

Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №154  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом

         Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1-го вересня і закінчується 31-го травня наступного року.

         З 1-го червня до 31-го серпня ( оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

         Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

         План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ДНЗ і погоджується з відділом освіти Шевченківського району Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

         План роботи на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою Шевченківського району.

         У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання.

         Навчально-виховний процес здійснюється за програмою розвитку дітей «Українське дошкілля». Пріоритетний напрямок роботи – принципи роботи «Лицем до дитини».

 

Завдання дошкільного навчального закладу №154

на 2015-2016 навчальний рік

 

1.Забезпечення зростання духовного потенціалу дошкільників засобами естетичного та екологічного виховання.

2.Соціалізація особистості дитини раннього віку на основі взаємодії сім'ї та дошкільного навчального закладу.

3.Розвиток творчих здібностей дітей у зображувальній діяльності засобами нетрадиційного малювання.

4.Продовжувати роботу педагогічного колективу над вивченням та впровадженням в роботу з дітьми програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

 

Завдання дошкільного навчального закладу №154

на літній оздоровчий період

2014-2015 навчального року

 

1.Формування здоров'язберігаючих компетентностей у дітей дошкільного віку та створення сприятливого середовища для відпочинку та оздоровлення дітей в дитячому закладі.

2.Охопити системним оздоровленням дітей дошкільного закладу шляхом введення гнучкого динамічного режиму, оптимізації рухового режиму, використання різноманітних засобів та форм загартування.

3.Закріпити та розширити запас набутих протягом року знань, уявлення дітей про навколишній світ і самих себе у процесі різних видів дитячої діяльності.